REVOLUČNÍ POMOC

Dětem

Při nezbytnosti doučování žáků, u kterých se ve škole objeví problémy se zvládáním učiva, se nakonec vždy ukáže, že jsou za ními mezery v předcházejích základech, často i z minulých let. Žák na kterého se díváte, je jako zavřená skříňka, takže nevidíte, co v ní chybí. Použitím úkolů z minulých let nahlédnete dovnitř do jeho vědomí a snadno zjistíte, co je třeba doplnit, pro dnešní úspěšnost. Ukázky obsahů knih

Rodičům

Je ověřeno, že pro trvalé osvojení jakékoli vědomosti, je nutné se s ní setkávat opakovaně. Vzhledem k přeplněným osnovám jednot-livých předmětů vyžadující neustálou cestu kupředu, na to ve škole není dostatek času. Domácí příprava je proto nevyhnutelná. Pro zaneprázdněné rodiče, je nejpohodlnější i nejefektivnější metodou, předkládat svým dětem úkoly k samostatné práci a potom je dos-lova během několika vteřin zkontrolovat podle kopie s doplněnými výsledky. Pokud bude vše správně, není třeba nic řešit. Pokud se objeví chyby, je příležitost vše zavčas napravit a předejít tak komplikacím ve škole. Vázané a PDF knihy

Pedagogům, ale nejen jim

Pro pedagogy i ostaní veřejnost, shromažďujeme náměty na testy, pracovní listy a další vzdělávací prostředky. Každému, kdo se připojí k našemu projektu, rozdá dětem poukazy a odešle na naši adresu vlastní námět testu nebo pracovního listu, který sám vytvoří a který bude vyhovovat našim záměrům, odešleme kód pro přístup do stránky s obdobnými úkoly v daném ročníku. Soubory s úkoly si potom může po stanovenou dobu bezplatně stahovat a využívat, rodič pro vlastního žáka, pedagog při svém vyučování. Jak postupovat