Hlasovat v soutěži

Pod příspěvkem, pro který chcete hlasovat, klikněte na tlačítko VOTE NOW. Váš hlas se vybranému příspěvku

automaticky započítá. Pro stejný příspěvek může návštěvník stránek hlasovat vždy jen jedenkrát za den.

Vložit nový obsah do soutěže

Běžné vkládání nového obsahu do soutěží, je velmi snadné a rychlé. Zobrazte soutěž, do které chcete vložit

nový obsah. Na liště, nacházející se pod názvem každé soutěže, klikněte na odkaz VLOŽIT NOVÝ OBSAH

a pokračujte nahráním souboru se soutěžním obsahem a vyplněním příslušného formuláře.

Odeslat firemní finanční dar

1) Z vašeho firemního bankovního účtu odešlete zvolenou finanční částku na náš účet:


2702362486 / 2010


2) Jako variabilní symbol použijte IČO vaší firmy


3) Na našich stránkách přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Formuláře pro odeslání > Potvrzení o firemním daru


4) Vyplňte požadované údaje nezbytné pro odeslání potvrzení o poskytnutí daru


CE-IN uvítá každou výši daru, je ale třeba počítat s tím, že zákonem stanovená spodní hranice jednotlivého daru,

pro uplatnění daňové slevy ve firemním účetnictví, je aktuálně 2000 Kč.

Právnická osoba si může tímto způsobem snížit základ daně z příjmů až o 5 %

Odeslat soukromý finanční dar

1) Z vašeho bankovního účtu odešlete zvolenou finanční částku na náš účet:


2802362483 / 2010


2) Jako variabilní symbol použijte vaše telefonní číslo


3) Na našich stránkách přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Formuláře pro odeslání > Potvrzení o osobním daru


4) Vyplňte požadované údaje nezbytné pro odeslání potvrzení o poskytnutí daru


CE-IN uvítá každou výši daru, je ale třeba počítat s tím, že zákonem stanovená spodní hranice jednotlivého daru,

pro uplatnění daňové slevy u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání, je aktuálně 1000 Kč.

Objednat výtisky knih

1) Přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Objednat výtisky knih


2) Zadejte počty objednávaných výtisků i jejich součet


3) Zapište další požadované údaje


4) Vyznačenou částku za objednávku odešlete z účtu, který jste zde uvedli


5) Číslo našeho protiúčtu 2702448343/2010, je uvedeno i blíže tlačítka Odeslat


6) Jako variabilní symbol převodu, uveďte telefonní číslo, které jste zde také zapsali

Objednat elektronické knihy

1) Přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Objednat elektronické knihy

2) Zapsáním číslovky 1, vyberte knihy ve formátu PDF, o které máte zájem


3) Zapište další požadované údaje


4) Vyznačenou částku za objednávku odešlete z účtu, který jste zde uvedli


5) Číslo našeho protiúčtu 2702567035/2010, je uvedeno i blíže tlačítka Odeslat


6) Jako variabilní symbol převodu, uveďte telefonní číslo, které jste zde také zapsali

Upozornit na nevhodný obsah

1) Držením levého tlačítka myši a jejím současným posunem označte modrý název pod příspěvkem, ke kterému máte výhradu.

2) Klikněte pravým tlačítkem myši na takto označený text.


3) Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Kopírovat odkaz a název zkopírujte do schránky.


4) Přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Upozornit na nevhodný soutěžní obsah


5) Do prvního řádku formuláře vložte ze schránky zkopírovaný odkaz na sporný obsah,

doplňte další údaje a formulář odešlete.

Odhlásit e-mail z databáze adres

1) Přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Odhlásit e-mail z databáze adres


2) Do formuláře zapište požadované údaje a zvolený e-mail

Reklamovat zboží

1) Reklamované zboží pošlete na adresu: CE-IN, Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město.

Do balíčku vložte kopii daňového dokladu, číslo objednávky, důvod reklamace a vaše telefonní číslo s e-mailem,

abychom vás mohli kontaktovat. Číslo účtu, na který máme částku za reklamaci v případě jejího uznání zaslat.

Částku obdržíte do 30 dní od uznání reklamace.


2) Přejděte do sekce


Domů > Kontakt


3) Do kontaktního formuláře zapište potřebné údaje a důvod reklamace

Komunikovat s CE-IN

1) Přejděte do sekce


Domů > Kontakt


2) Do kontaktního formuláře zapište potřebné údaje a důvod kontaktu


Na vaši zprávu odpovíme v nejbližším možném termínu