JAK POSTUPOVAT

Hlasovat v soutěži

Pod příspěvkem, pro který chcete hlasovat, klikněte na tlačítko VOTE NOW. Váš hlas se vybranému příspěvku automaticky započítá. Pro stejný příspěvek může návštěvník stránek hlasovat vždy jen jedenkrát za den.

Vložit nový obsah do soutěže

Běžné vkládání nového obsahu do soutěží, je velmi snadné a rychlé. Zobrazte soutěž, do které chcete vložit nový obsah. Na liště, nacházející se pod názvem každé soutěže, klikněte na odkaz VLOŽIT NOVÝ OBSAH a pokračujte nahráním souboru se soutěžním obsahem a vyplněním příslušného formuláře.

Odeslat firemní finanční dar

1) Z vašeho firemního bankovního účtu odešlete zvolenou finanční částku na náš účet:


2702362486 / 2010


2) Jako variabilní symbol použijte IČO vaší firmy


3) Na našich stránkách přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Formuláře pro odeslání > Potvrzení o firemním daru


4) Vyplňte požadované údaje nezbytné pro odeslání potvrzení o poskytnutí daru


CE-IN uvítá každou výši daru, je ale třeba počítat s tím, že zákonem stanovená spodní hranice jednotlivého daru,

pro uplatnění daňové slevy ve firemním účetnictví, je aktuálně 2000 Kč.

Právnická osoba si může tímto způsobem snížit základ daně z příjmů až o 5 %

Odeslat soukromý finanční dar


1) Z vašeho bankovního účtu odešlete zvolenou finanční částku na náš účet:

2802362483 / 2010


2) Jako variabilní symbol použijte vaše telefonní číslo


3) Na našich stránkách přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Formuláře pro odeslání > Potvrzení o soukromém daru


4) Vyplňte požadované údaje nezbytné pro odeslání potvrzení o poskytnutí daru


CE-IN uvítá každou výši daru, je ale třeba počítat s tím, že zákonem stanovená spodní hranice jednotlivého daru,

pro uplatnění daňové slevy u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání, je aktuálně 1000 Kč.

Objednat vázané knihy

 

1) Přejděte do sekce

 

Domů > Formuláře > Objednat vázané knihy


2) Zadejte počty objednávaných výtisků i jejich součet

3) Zapište další požadované údaje

4) Vyznačenou částku za objednávku odešlete z bankovního účtu

5) Číslo našeho protiúčtu 2702448343 / 2010, je uvedeno i blíže tlačítka Odeslat

6) Jako variabilní symbol převodu, uveďte telefonní číslo, které jste zde také zapsali

 

Objednat knihy ve formátu PDF

1) Přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Objednat knihy ve formátu PDF > Objednání knih v PDF souboru

2) Zvolte název knih

3) Zapsáním číslovky 1, vyberte knihy ve formátu PDF, o které máte zájem


4) Zapište další požadované údaje


5) Vyznačenou částku za objednávku odešlete z bankovního účtu


6) Číslo našeho protiúčtu pro knihy Budeme mít školáka 1, 2 a Budeme mít prvňáčka 1, 2 je 2702567035 / 2010,

číslo protiúčtu pro knihy Pro prvňáčka 1, 2 a 3, je 2402790884 / 2010. Čísla najdete i blíže tlačítek Odeslat


7) Jako variabilní symbol převodu, uveďte telefonní číslo, které jste zde také zapsali


Objednat knihy na poukaz bez poukazu


1) Přejděte do sekce

Domů > Formuláře > Objednat knihy na poukaz bez poukazu

2) Zapsáním číslovky 1, vyberte knihy ve formátu PDF, o které máte zájem

3) Zapište další požadované údaje

4) Vyznačenou částku za objednávku odešlete z bankovního účtu

5) Číslo našeho protiúčtu 2002790885 / 2010, je uvedeno i blíže tlačítka Odeslat

6) Jako variabilní symbol převodu, uveďte telefonní číslo, které jste zde také zapsali

Odeslat výchovně vzdělávací prostředek


Před odesláním nového výchovně vzdělávacího prostředeku ( VVP )

- testu nebo pracovního listu, pro CE-IN


1) Na našich stránkách přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Odeslat výchovně vzdělávací prostředek


2) Otevřením odkazu Názvy dosud uveřejněných VVP zjistěte, zda odesláním zamýšleného souboru

nedojde k nadbytečnému duplikování obsahu ve zvoleném předmětu


3) CE-IN upřednostňuje soubory ve Wordu, vhodné k úpravám a sladění s ostatním uveřejněným obsahem


4) Každý odesílaný soubor musí mít dvě části. První - úkol pro samostatnou práci žáka,

druhou - se stejným obsahem, doplněnou o výsledky nebo splněné úkoly.


5) Po kontrole zvolte kategorii odesílaného VVP, vyplňte požadované údaje a připojte zamýšlený soubor

Získat výchovně vzdělávací prostředek


1) Na našich stránkách přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Získat výchovně vzdělávací prostředek


2) Do přihlašovacího formuláře zadejte údaje, které jste obdrželi od CE-IN


3) Po úspěšném přesměrování na stránku s VVP, otevřte soubor o který máte zájem


4) Po jeho zobrazení klikněte na ikonu Uložit

Objednat poukazy pro pedagoga


1) Na našich stránkách přejděte do sekce

Domů > Formuláře > Kontakt


2) Vyplňte požadované údaje.


3) Jako firmu uveďtě název vaší školy, včetně jejích www stránek


3) Doplňte svůj školní telefon a emailovou adresu


4) jako předmět uveďte slovo Poukazy

Upozornit na nevhodný soutěžní obsah

1) Držením levého tlačítka myši a jejím současným posunem označte modrý název pod příspěvkem, ke kterému máte

výhradu.

2) Klikněte pravým tlačítkem myši na takto označený text.


3) Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Kopírovat odkaz a název zkopírujte do schránky.


4) Přejděte do sekce


Domů > Formuláře > Upozornit na nevhodný soutěžní obsah


5) Do prvního řádku formuláře vložte ze schránky zkopírovaný odkaz na sporný obsah,

doplňte další údaje a formulář odešlete.

Odhlásit e-mail z databáze adres

 

1) Přejděte do sekce

 

Domů > Formuláře > Odhlásit e-mail z databáze adres

 

2) Do formuláře zapište požadované údaje a zvolený e-mail

Reklamovat zboží

1) Reklamované zboží pošlete na adresu: CE-IN, Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město.

Do balíčku vložte kopii daňového dokladu, číslo objednávky, důvod reklamace a vaše telefonní číslo s e-mailem,

abychom vás mohli kontaktovat. Číslo účtu, na který máme částku za reklamaci v případě jejího uznání zaslat.

Částku obdržíte do 30 dní od uznání reklamace.


2) Přejděte do sekce


Domů > Kontakt


3) Do kontaktního formuláře zapište potřebné údaje a důvod reklamace

Komunikace s CE-IN


1) Přejděte do sekce


Domů > Kontakt


2) Do kontaktního formuláře zapište potřebné údaje a důvod kontaktu


Na vaši zprávu odpovíme v nejbližším možném termínu